• Regnskap Norge

FOLKETRYGDENS GRUNNBELØP ØKES TIL 96 883 KRONER

Updated: May 29, 2018

Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800.


Grunnbeløpet var tidligere kr 93 634. Endringen utgjør en økning på kr 3 249. 

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser.


25.05.18 Skrevet av  Regnskap Norge

2 views

© 2017 by Abacon 

ABACON Økonomi
Fjøsangerveien 70 A
5068 Bergen
Tlf: 55 90 00 00

Kontakt Håkon Hansen
epost: haakon@abacon.no