KUNDESEGMENT

Abacon jobber med kunder innen et vidt spekter av bransjer, og tar i utgangspunktet oppdrag for alle typer kunder. Våre kunder får alltid personlig service og oppfølging, og vi ønsker særlig å fokusere på mindre virksomheter som gjerne ville fått lite fokus hos en stor aktør. Vi har spesielt mye erfaring innen medlemskapsvirksomheter og detaljhandel (butikk/restaurant), som ofte krever ekstra oppfølging i forhold til kontanter og bruttofortjeneste-kontroll.

© 2017 by Abacon 

ABACON Økonomi
Fjøsangerveien 70 A
5068 Bergen
Tlf: 55 90 00 00

Kontakt Håkon Hansen
epost: haakon@abacon.no