top of page

KUNDESEGMENT

Abacon jobber med kunder innen et vidt spekter av bransjer, og tar i utgangspunktet oppdrag for alle typer kunder. Våre kunder får alltid personlig service og oppfølging, og vi ønsker særlig å fokusere på mindre virksomheter som gjerne ville fått lite fokus hos en stor aktør. Vi har spesielt mye erfaring innen medlemskapsvirksomheter og detaljhandel (butikk/restaurant), som ofte krever ekstra oppfølging i forhold til kontanter og bruttofortjeneste-kontroll.

bottom of page